Novoapostloska tsarkva Bulgaria

Визия и мисия

Изявлението „Мисия и визия на Новоапостолската църква“ описва практиката на църковния живот: Как трябва да изглежда Новоапостолската църква? Каква е поставената цел? Какво е предназначението на църквата?

Визия на Новоапостолската църква

  • Една църква, в която хората се чувстват добре и изпълнени от Святия Дух и любовта към Бог, живеят живота си според Евангелието на Исус Христос и така се подготвят за идването Му отново и за живота във вечността.

Мисия на Новоапостолската църква

  • Да достигне до всички хора, за да проповядва Евангелието на Исус Христос и да ги кръсти с вода и Свят Дух.
  • Да извършва грижа за душите и да поддържа сърдечна общност, в която всеки да изживява Божията любов и радостта от това да служи на Него и другите.