Novoapostloska tsarkva Bulgaria

Представа за себе си

Положеният от Исус Христос път за спасение в наше време:

  • Новоапостолската църква се ръководи от Исус Христос чрез живи апостоли. Учението й се основава на Светото писание.
  • Апостолският сан е упълномощеният от Исус Христос сан за разпространяване на спасението.
  • Хората от църквата на Исус Христос са призовани от Бог за вечна общност с Него самия, значи с Бог - Отец, Син и Свят Дух. В центъра на църковния живот стои богослужението. В църквата Исус Христос подготвя чрез апостоли своята Енория Годеница за скорошното си идване отново за сватбата в небесата. (Катехизъм 6.1)
  • В Новоапостолската църква има три тайнства: Свето Кръщение с вода, Свето Запечатване (даряване дара на Святия Дух) и Свето Причастие.
  • Даряването на тайнствата Свето Запечатване и Свето Причастие, както и опрощението на греховете са свързани с апостолския сан. 
  • Исус Христос, за който потвърждава Светото Писание, стои в центъра на живота във вярата на новоапостолските християни. Той днес действа в църквата Си и ще дойде отново. Целта на вярата на новоапостолските християни е отново да бъдат свързани в едно с Христос по време на Неговото пришествие.

 

stop-infections.net