Novoapostloska tsarkva Bulgaria

Вяра

Новоапостолските християни вярват в Триединния Бог, който иска да помогне на всички хора и се стремят да поставят Исус в центъра на живота си. Целта на вярата е да бъдат едно с Христос по време на идването Му отново, пришествието, което Той е обеща. В допълнение мисията и любовта към ближния са съществени части от живота във вярата.