Novoapostloska tsarkva Bulgaria

Светото Запечатване

Тайнството на Светото Запечатване служи за предаване дара на Святия Дух върху вярващия – Божият дух намира място в човека за постоянно, Бог дарява дял от съществото Си.

По време на запечатването бива завършено, започнатото от Бог по време на Кръщението с вода, раждане отново от вода и дух. Вярващият става Божие чадо и наследник на бъдещата прекрасност; той бива призован да стане част от годеницата на Господа и да бъде първи плод в идващото царство на Христос

Основаващите се в Кръщението с вода първи близки отношения на човека с Бог получават нов облик чрез Светото Запечатване.

Според свидетелството в Писанието, Светото Запечатване е свързано с апостолския сан и се дарява чрез полагане на ръка и молитва от страна на апостол, както на деца, така и на възрастни.

Всеки човек може да получи тайнствата, независимо от възраст, произход и пол.