Novoapostloska tsarkva Bulgaria

Светото Причастие

Светото Причастие е празник на радостта и благодарността. То е Свето Причастие за възпоменание, защото при него се мисли първо за смъртта на Исус Христос като единствено и валидно за всички времена събитие.

То е и Свето Причастие за признание – признание на смъртта, възкресението и идването отново на Исус Христос.

Светото Причастие е и Свето Причастие за трикратно общение – Исус Христос заедно с апостолите, с вярващите и с енорията по време на богослужението.

Светото Причастие дарява вечен живот на душата и й дава сигурност, че ще остане в общение със Спасителя Исус Христос (Йоан 6, 51-58). „Плътта и кръвта“ на Исус в днешно време биват дарявани като хляб и вино, под формата на хостия (причастие).

Хлябът и виното не се променят в съдържанието си от освещаването и изговарянето на думите за освещаване. Вместо това, съдържанието на тялото и кръвта на Исус се добавят (консубстанция).

В Светото Причастие хлябът и виното отговарят на човешката природа, а тялото и кръвта на Божествената природа на Христос.

Хлябът и виното не са метафори или символи за тялото и кръвта на Христос; тялото и кръвта по-скоро са действително присъстващи (реално присъствие).

Жертвата на Исус Христос също присъства в Светото Причастие.

Чрез тяхното вкусване във вярата, човек приема същността на Христос в себе си и получава нови сили, за да може да преодолее всичко, което би могло да е в пречка за вечното спасение на душата (ср. Откровение 12, 11).