Novoapostloska tsarkva Bulgaria

Светото Кръщение с вода

Тайнството на Светото Кръщение с вода е първият и основен акт на милост на Триединния Бог към вярващия в Исус Христос. Чрез кръщаването стореното от Исус Христос за хората чрез жертвената Му смърт става достояние за кръстения.

Първородният грях бива отмит, кръстеният за пръв път е близо до Бог - той става християнин. Така той влиза в църквата, в общение с тези, които вярват в Исус Христос и Го признават за свой Господ. Кръстеният обещава да избягва греха и да води живота си, следвайки Христос.

Водното кръщение е първа стъпка към възобновяването на човека в Святия Дух. Чрез него Бог открива на кръстения пътя към спасението в Христос, а след това и към пълно изкупление. Светото Кръщение с вода и Светото Запечатване заедно образуват раждането отново от вода и дух.

Децата също могат да получат тайнството на Светото Кръщение. В този случай родителите признават вярата си в Исус Христос и обещават да възпитават кръстения спрямо Евангелието.

Понеже Светото Кръщение с вода не е поверено на една конкретна църква, проведените в други църкви ритуали, когато са извършени в името на Триединния Бог и с вода, се признават като валидни.