Novoapostloska tsarkva Bulgaria

Тайнства

Тайнствата са от съществено значение за предаването на Божията милост. Има свещени действия, които се извършват върху човек, за да стигне до спасение, да бъде приет в общението с Бог и да остане в него. Приемането на трите тайнства предоставя възможността да останем свързани с Бог при идването отново на Христос.

Спасението в тайнствата се корени във въплъщението в човек, в жертвената смърт и във възкресението на Исус Христос, както и в изпращането и действието на Святия Дух.

Вярата е предпоставка за това тайнството да разгърне спасителното си действие.

Тайнството се основава на четири взаимосвързани величини/ компоненти:

  • знак (signum / материя): жестът (обред) или видимият елемент
  • съдържание (res / форма): предстоящото спасение
  • даряващ (призования сановник)
  • вяра (получаващият дара), за да бъде получено тайнството за спасение


В Светото Писание се казва: „Защото три са, които свидетелстват: Духът, водата и кръвта; и тези три са съгласни“ (1. Йоан 5, 8). Според този ред Новоапостолската църква познава трите проведени от Исус тайнства: