Novoapostloska tsarkva Bulgaria

портрет

Новоапостолска църква е дейна в България от повече от 40 години. По онова време политическата ситуация затрудняваше грижата за вярващите. От 1991 г. Конституцията на Р. България гарантира свобода на вероизповеданията. За грижата за около 600-те членове, понастоящем разпределени в 12 енории, днес отговаря апостол Томас Дойбел.

България граничи с Черно море и наброява малко над 7,3 милиона жители. Културно и исторически страната е била под ориенталско влияние, докато сега Западна Европа оказва своето силно въздействие, страната предлага голямо културно разнообразие и традиции. Те се откриват например в изкуството или във фолклора.