Novoapostloska tsarkva Bulgaria

Мото

Христос е верен и ние също сме Му верни.

През изминалите години разгледахме темите за любовта, радостта, победата и възхвалата. Сега 2018 година е под наслов „Верен на Христос“.  Верността ни към Христос – към Евангелието, към следването – идва от верността на Христос към църквата и обещанието Му.  

Темата за верността е обширна. Тя обхваща централни понятия като честност, доверие, последователност и надеждност. Нека през предстоящото време интензивно се занимаваме с многообразните прояви на верността.

В мислите си относно новото годишно мото главен апостол Жан-Люк Шнайдер споделя, че към същността на Годеницата, наред с любовта и радостта, задължително спада и верността. Няма как да е иначе.

Нека бъдем верни на Христос …
… като следваме примера Му
… като сме последователни в любовта
… като Му служим вярно
… като спазваме обещанията си

Защо? Та това е съвсем ясно: верността спрямо Христос е основополагаща за вярата ни. Толкова фундаментална, че в някои езици използваните в Новия Завет понятията за „вяра“ и „вярност“ са едни и същи.